تابلو مدرسه

(با همكاري خانه خلاقيت كودكان هفت سنگ خانه خلاقيت كودكان هفت سنگ)


ویژگی ها

اين‌جا خانه‌ي بازي كودكان است.

اين‌جا كودكان و مربيان در كنار هم زندگي مي‌كنند. آن‌ها زندگي كردن را در هم زيستي با ديگران و اتكاي به خود به طور هم زمان تجربه مي‌كنند و از يكديگر مي‌آموزند.

در اين مركز سعي شده است تا فرصت‌هايي براي رشد همه جانبه‌ي كودكان فراهم باشد.

اين‌جا كودكان آزادند و در برابر فعاليت‌هاي متنوع و تجارب تازه، انتخاب كردن را تمرين مي‌كنند.

در اين مركز كودكان بر اساس انگيزه‌هاي دروني خويش كه خداوند در وجودشان به وديعه گذاشته است فعاليت مي‌كنند.

در اين‌جا شرايط به گونه‌اي مهيا گرديده است تا كودكان بتوانند يادگيري را تجربه كنند. باشدكه يادگيرنده‌ي مادام‌العمر شوند.

اين‌جا كودكان فرصت دارند تا فرآيند طرح سوال و راه‌هاي پاسخ‌گويي به آن را توأمان تجربه كنند.

اين‌جا كودك با مهارت‌هايي كه كسب مي‌كند به كشف مفاهيم اساسي دست پيدا مي‌كند.

اين‌جا هيچ كودكي با كودك ديگر مقايسه نمي‌شود و ملاك براي ارزيابي، ميزان تلاش و پيشرفت او مي‌باشد.

در اين مدرسه، خود كودك، والدين، مربيان، برنامه‌ريزان ملي و جامعه‌ي محلي همه با هم در طراحي و همراهي فعاليت‌هاي كودكان مشاركت دارند.


کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.