ما بر مبناي ارزش هاي متعالي مذهب تشيع، انسان را داراي فطرتي توحيدي

مي دانيم كه ميل به كمال و يادگيري در وجود او به وديعه گذاشته شده است.

مدرسه فضايي براي زندگي طبيعي است تا مكاني رسمي

در زندگي طبيعي به دور از تكلف ها، واقعيت هاي وجودي كودك، فرصت بروز و ظهور پيدا مي كنند.


 زمان، نوع و نحوه ي فعاليت آموزشي در اين دبستان بر مبناي حق

آزادي انتخاب دانش آموز و تشخيص نيازهايش توسط خود او- تا جايي كه خطر شكننده اي(روحي يا جسمي)نداشته باشد- سازماندهي شده است.

حد آزادی تا جایی است که خطر شکننده ای (روحی یا جسمی) برای کودک در بر نداشته باشد.


 

به جز خود كودك، مربيان، والدين و نظام آموزش و پرورش رسمي كشور، چگونگي شكل گيري فعاليت هاي او را در تعامل با او برنامه ريزي و مشخص مي نمايند.

خانواده ركن تربيت دانش آموز است.

هر خانواده براي خود داراي يك نظام ارزشي است كه آن را به عنوان ميراث فرهنگي به فرزندان خود منتقل مي نمايد. طراحي، تبيين و تثبيت اين نظام ارزشي به عهده ي خانواده است.

مدرسه در برخي از حوزه هاي تربيت از سوي خانواده وكالت پيدا مي كند تا به طور تخصصي به ايفاي نقش بپردازد. به هر حال امر تربيت قابل واگذاري كامل به هيچ سازمان يا نهاد ديگري به جز خانواده نيست.

 

سعي ما اين است كه مدرسه يك محيط گلخانه اي و به دور از واقعيت هاي جامعه نباشد و حداكثر تنوع ممكن خانواده ها و دانش آموزان را داشته باشد.

 

کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.