باسمه تعالی
بیانیه های مرتبط با برنامه راهبردی مجتمع آموزشی مفید

بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

بیانیه ماموریت:

زمینه سازی برای رشد و تعالی فرزندان خانواده های مذهبی در راستای رسیدن به حیات طیبه متکی بر ایمان و عمل صالح و کسب مهارت های زندگی و ویژگی های شهروند مطلوب جهانی برای زیست فعال و اثرگذار در جهان متکثر کنونی مبتنی بر ارزش ها و آموزه های مکتب اهل بیت (ع).

بیانیه چشم‌انداز برای سال 1398:

انتخاب اول خانواده ها و دانش آموزان کوشای مذهبی به عنوان مدرسه زندگی

بیانیه ارزش ها:

-         حفظ و ارتقای هویت ملی و دینی

-         حفظ کرامت انسانی

  پاسخگویی

  احترام به انتخاب‌ها و تفاوت‌های فردی   

  حفظ کرامت انسان ها فارغ از دستاوردهای شان

  حسن ظن و اعتماد به گفتار و رفتار دیگران و پرهیز از پیش داوری

  التزام به رعایت حقوق افراد اعم از کارکنان و مشتریان

-         اهمیت سرمایه های انسانی

  قدردانی
  وفاداری سازمانی
  تعادل کار و زندگی

-         صداقت و شفافیت در فعالیت ها

  گردش آزاد اطلاعات بین واحدهای مختلف مجتمع، اولیا و دانش آموزان

-         یادگیرندگی و تغییر پذیری

  تسهیم دانش با سایرین

  سازمان باز در تعامل با جامعه

  روحیه نقدپذیری

-         افزایش سلامت جسمی و روانی

  احساس امنیت

  پرهیز از مقایسه و ایجاد رقابت

  کاهش عوامل استرس زا
                     نشاط و شادابی محیط

برای مشاهده توضیحات تکمیلی اینجا را کلیک نمایید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به پورتال مجتمع آموزشی مفید می باشد.